top of page

ยินดีต้อนรับสู่ LSEMUN High School 2024!

ข้อมูลเป็นภาษาไทย

ข้อความต้อนรับจากเลขาธิการ

เรียนอาจารย์ที่เคารพและ delegates ทุกท่าน,

 

ขอบพระคุณสำหรับความสนใจที่ทุกท่านมอบให้ต่อ LSEMUN High School 2024 ครับ หน้าเว็บเพจนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อชี้แจงข้อมูลที่ชี้เฉพาะเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งสืบเนื่องมาจากเป้าหมายของพวกเราในการขยายขอบเขตการเข้าถึงทั่วโลกครับ

 

ปีที่แล้ว พวกเราได้ต้อนรับโรงเรียนจากทั่วโลก ด้วยทีมผู้จัดงานและ delegates ผู้เข้าร่วมงานจาก 7 เชื้อชาติด้วยกันครับ นอกจากนี้ พวกเรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนำโครงการ signature ของเรา (เช่น LSEMUN High School Tour, Assistant Chair Programme) มาสู่คุณครับ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสามารถมาร่วมสนุกกับพวกเราได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกๆท่าน ที่ London School of Economics and Political Science ณ สหราชอาณาจักร ในเดือนมีนาคม ปี 2024 ที่จะถึงนี้นะครับ

Kelvin Ng

เลขาธิการ (Secretary-General), LSEMUN High School 2024

นักศึกษาชั้นปีที่สาม  วิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Department of Government, London School of Economics

IMG_5055.jpeg
DSC09112.jpg
DSC09010.jpg

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ LSEMUN HS 2024

 

วันที่: 15-17 มีนาคม ค.ศ. 2024

สถานที่จัดงาน: London School of Economics and Political Science, WC2A 2AE, ลอนดอน, สหราชอาณาจักร

จำนวนผู้เข้าร่วมงานที่คาดการณ์ไว้: 300 (มากสุด 500)

จำนวน Committee ที่เข้าร่วมได้: 12-15 (โดย 20 % จะเป็น Committee เฉพาะทาง เช่น Crisis Committees)

 

LSEMUN High School (แต่เดิมใช้ชื่อว่า LSE YouthMUN) เป็นการประชุมสหประชาชาติจำลองที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถของ delegates จากทั่วทุกมุมโลกโดยไม่คำนึงถึงฐานะและภูมิหลัง ในการร่วมสนทนาอภิปรายอย่างมีคุณประโยชน์ และการร่วมหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ รอบโลกที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 

LSEMUN High School 2024 นี้ จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับโอกาสในการเสริมสร้างทักษะที่ล้ำค่า รวมไปถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมกับสังคมนิสิตนักศึกษาของ LSE และความมุ่งมั่นทุ่มเทในความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาของพวกเรา 

LSEMUN High School 2024 ถูกจัดขึ้นโดยสมาคมสหประชาชาติ ในสโมสรนิสิต LSE นอกจากนี้ สำนักเลขาธิการผู้จัดการประชุมจำลองนี้ ยังประกอบไปด้วยนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหราชอาณาจักรอีกด้วย 

DSC09112.jpg

ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรภายในประเทศ

การประชุมสหประชาชาติจำลอง โดยพื้นฐานแล้ว คือการจำลองการอภิปรายภายใต้หัวข้อต่างๆ ในองค์การสหประชาชาติ แต่การประชุมหลายๆงาน มักเพิ่มคณะและองค์กรเฉพาะทางต่างๆ เข้ามาด้วย เช่นหน่วยงานระดับภูมิภาคต่างๆ หรือ Crisis (ผู้เข้าร่วมจะสวมบทบาทเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเนื้อเรื่อง แล้วพยายามแก้ไขปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์)

ผ่านการโต้วาทีและการเจรจาต่อรองกัน นักเรียนจะได้รับทักษะความเป็นผู้นำที่ดี และทักษะการพูดในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ในกระบวนการเข้าร่วมงานนั้น นักเรียนจะได้เสริมสร้างทักษะการค้นคว้าข้อมูล การเขียนรายงาน และการแก้ไขปัญหาอีกด้วย

เนื้อหาต่างๆ ที่พบเจอในการประชุมสหประชาชาติจำลองนั้น มีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่างๆ ที่นักเรียนพบเจอในห้องเรียน เช่น:

  • AP Macroeconomics, AP World History, AP Research สำหรับหลักสูตร Advanced Placement

  • IGCSE/A-Level Economics, History, Geography สำหรับหลักสูตร IGCSE และ Sixth Form

  • IB Economics, Geography, History สำหรับหลักสูตร IB

  • วิชาภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์โลก เศรษฐศาสตร์ อาเซียนศึกษา ฯลฯ ในหลักสูตรไทย

ดังนั้นการเข้าร่วมงานนี้ สามารถส่งเสริมให้นักเรียนนำเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน มาประยุกต์ใช้กับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ในโลกภายนอกห้องเรียนอีกด้วย

 

นอกจากนี้แล้ว จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับนิสิตมหาวิทยาลัย (จาก LSE  เป็นส่วนใหญ่) และนักเรียนคนอื่นจากทั่วทุกมุมโลก นักเรียนจะได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปได้อีกด้วย 

DSC09112.jpg

 LSEMUN High School สามารถมอบอะไรให้คุณได้บ้าง?

คุณสมบัติของ (Delegate) ผู้เข้าร่วม

คุณสมบัติในการเข้าร่วมงาน LSEMUN High School นั้น ขึ้นอยู่กับระดับชั้นการศึกษาของนักเรียน ไม่ขึ้นอยู่กับอายุ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรไทย หรือ Grades 9-12 ตามหลักสูตรนานาชาติ หรือ Years 9-13 ซึ่งเทียบเท่ากับระดับชั้นในสหราชอาณาจักร สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ 

ทางโรงเรียนสามารถสมัครให้นักเรียนเข้าร่วมงานเป็นคณะผู้แทนโรงเรียน (delegation) หรือ กลุ่มผู้เข้าร่วมอิสระ (individual delegates) ซึ่งต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ดูแลตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมงาน และมีจดหมายชี้แจงจากทางโรงเรียน (ว่าทางโรงเรียนไม่ได้ส่งคณะผู้แทนเชข้าร่วมงาน)

ปีที่แล้ว ทางเราได้ต้อนรับคณะผู้แทนโรงเรียนและผู้เข้าร่วมอิสระ จาก 6 ประเทศ นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร และพวกเราหวังว่าในปีนี้ เราจะสามารถพัฒนาตัวตนและขยายขอบเขตการเข้าถึงของงานในระดับนานาชาติได้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะกับนักเรียนคนอื่นๆ จากภูมิหลังที่หลากหลาย 

คณะนักเรียนที่มาจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ในด้านการขอวีซ่า และการแนะนำที่พักอาศัย หากมีความต้องการ

DSC09497.jpg
DSC09515.jpg

Committees ต่างๆ ที่เรามี

ในปีนี้ พวกเราคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดขั้นต่ำ 300 คน และจะมี committees จำนวนขั้นต่ำ  12-15 คณะ ขึ้นอยู่กับขนาดทีมผู้จัดงานและจำนวนโรงเรียนที่ได้ลงทะเบียนความสนใจในการเข้าร่วมล่วงหน้า สถิตินี้ ทำให้ LSEMUN HS เป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอีกครั้งหนึ่ง โดย committee หนึ่ง จะมี delegates ประมาณ 20-30 คน นอกจากนี้ committees ต่างๆ จะถูกแบ่งประเภทออกเป็นระดับง่าย (beginner) ปานกลาง (intermediate) และยาก (advanced) และจะมี committee สำหรับนักเรียนที่มีระดับชั้นต่ำกว่าโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ เราคาดว่าจะได้จัด committee เฉพาะทางให้นักเรียนได้เลือกสรร เช่น crisis committees (ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมผู้จัดงาน และความต้องการของผู้เข้าร่วม) ซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็น crisis เกี่ยวกับการทหาร (การจำลองสงคราม) 

Delegates ทุกคน จะได้รับการฝึกทักษะล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมการประชุมวันจริงเกี่ยวกับ crisis และคำแนะนำเล็กๆ น้อย เกี่ยวกับวิธีการประสบความสำเร็จ และทางเราสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ ทดลองเข้าร่วมเป็นอย่างมาก

LSEMUN Assistant Chair Programme

LSEMUN Assistant Chair Programme เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้นักเรียนระดับนั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6, Grades 11-12 และ  Years 12-13 ได้ติดตามการดำเนินงานของประธานใน committee แต่ละคณะ ซึ่งประธานทุกคนนั้นล้วนมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหราชอาณาจักร และเป็นผู้มากประสบการณ์ในวงการสหประชาชาติจำลองในสหราชอาณาจักร 

เราสนับสนุนให้ทางโรงเรียนเสนอชื่อนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ LSEMUN Assistant Chair Programme เป็นอย่างยิ่ง นักเรียนจะได้รับการฝึกฝน (ในรูปแบบไฮบริด ทั้งในวิทยาเขต LSE และออนไลน์) และการให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี ในปีนี้ เราจะขยายโครงการให้นักเรียนผู้เข้าร่วมงานอิสระ สามารถสมัครเข้ามาได้ (โดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางโรงเรียน แต่ยังคงต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ดูแลลตลอดการเข้าร่วมงาน)

นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ยังคงต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ออนไลน์อีกด้วย

 

DSC09611.jpg
IMG_4310.jpeg

LSEMUN High School Tour

โครงการ LSEMUN HS Tour เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนามาจากโครงการการขยายขอบเขตการเข้าถึงของพวกเรา ที่ถูกออกแบบให้ตรงกับการต้องการของโรงเรียนของคุณ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตใน LSE เวิร์คชอปเกี่ยวกับ Rules of Procedure (กฏขั้นตอนต่างๆ) ทักษะการพูดในที่สาธารณะ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมจำลองสหประชาชาติของตนเอง นักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการพบปะกับสำนักเลขาธิการของเราก่อนงานวันจริง และจะได้ถามคำถามและข้อสงสัยต่างๆ ที่นักเรียนมี

เพื่อให้นักเรียนในประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมกับการประชุมสหประชาชาติจำลองนี้ล่วงหน้า ทางคณะผู้จัดงานมีความตั้งใจที่จะจัดเวิร์คชอปผ่านทางออนไลน์ โดยขึ้นอยู่กับความสนใจและความต้องการของแต่ละโรงเรียน

Unknown.png

สำนักเลขาธิการของ LSEMUN High School นั้นประกอบไปด้วยนิสิตซึ่งมีความกระตือรือร้น จากสมาคมสหประชาชาติ ในสโมสรนิสิต LSE พวกเราเป็นหนึ่งในสมาคมที่ใหญ่ที่สุดและมีการดำเนินงานที่หลากหลายที่สุดใน LSE แกนสำคัญของเรา คือการนำเสนอและแสดงถึงค่านิยมขององค์การสหประชาชาติด้วยความภาคภูมิใจ ผ่านการจัดการประชุมวิชาการ และผ่านแนวทางอื่นๆ เช่น การทำกิจกรรมอาสา การจัดงานอบรมโดยวิทยากร การสนับสนุนด้านอาชีพการงาน และการพัฒนาทักษะการทำงานที่สามารถต่อยอดได้ นอกเหนือจากนี้แล้ว เรายังวางตัวเป็นสายเชื่อมต่อระหว่างมุมมองระดับโลก กับโครงการริเริ่มระดับรากหญ้าของนักเรียน ผ่านการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ ที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนจากการได้รับรางวัล LSESU Gold Star 

London School of Economics and Political Science (LSE) เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์ในกรุงลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร LSE เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก และได้รับการจัดอันดับสูงอย่างต่อเนื่องในตารางจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก

DSC00150.jpg
London_school_of_economics_logo_with_name.svg-2.png
bottom of page